MOTORYKA MAŁA

Termin „motoryka mała” odnosi się do zdolności kontrolowania precyzyjnych ruchów mięśniowych, zwłaszcza rąk, palców, nadgarstków i dłoni. Jest to umiejętność niezbędna do wykonywania zadań wymagających precyzji i koordynacji, takich jak pisania, rysowania, manipulowanie małymi przedmiotami czy wykonywanie skomplikowanych zadań manualnych.

Rozwój motoryki małej jest istotny w rozwoju dziecka, ponieważ umożliwia mu wykonywanie różnorodnych czynności, które są kluczowe dla nauki, twórczości i codziennego funkcjonowania. Ćwiczenia mające na celu rozwijanie motoryki małej są często stosowane w terapii zajęciowej oraz w edukacji wczesnoszkolnej.